Kajian Kes

Pencapaian Perkembangan

Apakah ABA Therapy?

Penilaian dan Terapi ABA oleh FIT IN

Apakah VB-MAPP?

VB-MAPP bermaksud Program Pencapaian dan Penempatan Tingkah Laku Verbal.

VB-MAPP paling biasa digunakan untuk menilai individu yang mengalami autisme dan ketidakupayaan perkembangan lain.

Penilaian pencapaian menyediakan sampel perwakilan kemahiran lisan sedia ada dan kemahiran berkaitan kanak-kanak, termasuk meminta, melabel, menjawab soalan, bergema, mendengar, peniruan motor, persepsi visual, penstrukturan linguistik, permainan bebas, permainan sosial, kemahiran kumpulan/bilik darjah dan akademik awal.

Apakah Vineland Adaptive Behavior Scale?

Vineland Adaptive Behavior Scale (Vineland–3) ialah alat yang biasa digunakan yang menilai individu yang mengalami ketidakupayaan intelektual dan perkembangan, autisme dan ADHD. Ia mengukur kemahiran tingkah laku penyesuaian, termasuk komunikasi, sosialisasi, kemahiran hidup harian, dan kemahiran motor orang dari lahir hingga 90 tahun.

Cara-cara Penilaian
Soalan-soalan ditujukan kepada ibu bapa/penjaga utama dan orang lain yang biasa dengan kanak-kanak itu termasuk guru melalui temu bual atau tinjauan separa berstruktur.

Tempoh
Ia mengambil masa 20-60 minit untuk mentadbir dan tambahan 15-30 minit untuk pemarkahan.

Bagaimanakah skor Vineland-3?
Semua skor mentah akan ditukar kepada skor standard yang boleh dibandingkan dengan populasi biasa pada umur yang sama.

Apa yang boleh kita lakukan dengan hasilnya?
Hasilnya memberikan maklumat berharga untuk membangunkan pelan pendidikan dan rawatan, dan markah boleh dibandingkan dari semasa ke semasa untuk memantau kemajuan matlamat pelan rawatan.

Follow Us

×
WhatsApp Book An Assessment!