Terapi Untuk Anak Autisme

Terdapat banyak jenis terapi untuk anak autisme yang boleh membantu anak anda mengatasi simptom simptom autisme dan menjalankan kehidupan yang normal dan sihat. Berikut adalah jenis-jenis terapi dan program untuk kanak-kanak autisme yang dijalankan di FIT IN oleh pakar-pakar kami.

Terapi Untuk Anak Autisme

Program intervensi awal (EIP)

Early Intervention Program (EIP) ini adalah untuk mengenal pasti masalah atau kelewatan perkembangan di kanak-kanak anda.

Program ini mementingkan pengenalan awal serta penilaian terperinci terhadap keperluan kanak-kanak. Ini melibatkan alat penapisan dan penilaian yang dijalankan oleh profesional atau pakar kami yang terlatih dalam mendiagnosakan gangguan perkembangan.

Program intervensi awal ini dirangka khas mengikuti keperluan dan kesesuaian anak anda serta mengajar dan membimbing ibu bapa dengan cara yang terbaik untuk perkembangan anak. Ia akan termasuk kombinasi pelbagai terapi seperti yang berikut:

Terapi ABA

Speech Terapi Bukit Jelutong

Terapi ABA (Applied Behavioral Analysis) adalah rawatan yang optimum untuk anak anda. Terapi ini berfokus kepada pemahaman dan pengubahsuaian tingkah laku individu, terutamanya kanak-kanak yang mempunyai spektrum autisme atau keperluan pembelajaran yang berbeza

Terapi ini bertumpu pada konsep bahawa tingkah laku yang diingini boleh diperkuatkan atau dipupuk melalui penggunaan teknik-teknik tertentu. Ia menggunakan kaedah penguatan positif untuk menggalakkan tingkah laku yang dikehendaki. Terapi ini melibatkan pembelajaran secara berperingkat, di mana kemahiran diperkenalkan langkah demi langkah dengan penekanan pada kebolehan individu.

Pemulihan Carakerja (OT)

Terapi Untuk Anak Autisme

Pemulihan carakerja adalah satu bentuk terapi yang dijalankan di FIT IN, ia bertujuan untuk kanak-kanak untuk mempelajari dan melaksanakan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan lebih baik dalam kegiatan harian mereka.

Bagi kanak-kanak dengan keperluan khas, seperti autisme atau kesulitan pembelajaran, pemulihan carakerja kami dapat membantu mereka memperoleh, memperbaiki, atau mengekalkan kemahiran yang berkaitan dengan aktiviti sehari-hari. OT sering memfokuskan pada beberapa aspek seperti:

 1. Kemahiran Sensori-Motor: Terapi ini membantu kanak-kanak dalam memahami dan menguruskan input sensori (seperti suara, sentuhan, bau) serta meningkatkan kemahiran motorik (gerakan fizikal seperti menulis, memegang barang).
 2. Kemahiran Penyesuaian Diri: Melibatkan kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan tugas harian seperti mandi, berpakaian, makan, dan kebersihan diri.
 3. Kemahiran Kognitif: Membantu kanak-kanak memperbaiki kemahiran kognitif seperti perhatian, ingatan, dan penyelesaian masalah.
 4. Kemahiran Sosial: Terapi pekerjaan juga dapat membantu kanak-kanak dalam memahami peraturan sosial, bertindak balas terhadap orang lain, dan berinteraksi dengan lebih berkesan.

Penglibatan kanak-kanak dalam OT dapat mengatasi rintangan yang berkaitan dengan kegiatan harian mereka. Terapis pemulihan carakerja kami menggunakan pelbagai kaedah seperti aktiviti bermain, latihan, teknik sensori, dan strategi terapeutik untuk membantu anak anda mencapai matlamat perkembangan mereka.

Terapi Sensori

Terapi sensori, juga dikenali sebagai sensory integration therapy, adalah pendekatan yang dirancang untuk membantu kanak-kanak mengendalikan dan menguruskan input sensori (seperti sentuhan, bunyi, cahaya, bau) yang mungkin mempengaruhi kehidupan mereka secara berlebihan atau tidak seimbang.

Di FIT IN, terapi sensori bertujuan untuk menolong anak anda untuk:

 1. Mengenali dan Menguruskan Sensitiviti: Kanak-kanak dengan autisme sering mengalami sensasi yang lebih intensif terhadap input sensori. Terapi kami dapat membantu mereka mengenali, mengendalikan, dan berinteraksi dengan input sensori mereka tanpa menjadi terlalu terganggu atau teroverwhelm.
 2. Meningkatkan Pengalaman Sensori: Bagi kanak-kanak yang mungkin mengalami kekurangan dalam merasai atau respons terhadap input sensori, terapi kami membantu meningkatkan pengalaman mereka terhadap rangsangan sensori.
 3. Meningkatkan Kemahiran Adaptasi: Terapi sensori kami dapat membantu kanak-kanak mempelajari cara menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berbeza dan cara respon terhadap input sensori secara lebih terkawal.

Terapi sensori di FIT IN akan melibatkan pelbagai aktiviti dan latihan yang direka khas untuk merangsang atau merendahkan respons sensori, bergantung kepada keperluan individu. Sebagai ingatan penting, terapi sensori adalah pendekatan yang sangat peribadi dan diubahsuai untuk keperluan individu. Ia boleh membantu anak anda memahami dan menguruskan input sensori mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam aktiviti harian dan hubungan sosial.

Terapi pertuturan

Terapi Lambat Bercakap

Terapi pertuturan merupakan sejenis terapi yang fokus kepada pemulihan dan pembangunan kemahiran perututran, bahasa dan cara berkomunikasi dengan orang lain. Di FIT IN, terapi ini bertujuan untuk:

 1. Meningkatkan Kemahiran Komunikasi: Terapi kami dapat membantu kanak-kanak untuk mengembangkan dan memperbaiki bahasa dan kemahiran pertuturan mereka. Ini termasuk pembelajaran perkataan baru, ayat-ayat, dan penggunaan yang tepat dalam pelbagai situasi.
 2. Kemahiran Komunikasi: Untuk kanak-kanak autisme, terapi ini akan membantu mereka memahami peraturan sosial, mengenali expresi wajah orang lain, serta cara berinteraksi dengan orang lain.

Terapi pertuturan kami akan melibatkan aktivit dan latihan yang direka khas untuk membantu kanak-kanak memahami dan menggunakan bahasa dengan lebih berkesan. Terapis kami juga akan bekerjasama dengan kanak-kanak dan keluarga untuk menyusun strategi pembelajaran yang sesuai untuk keperluan anak mereka. Ibu bapa juga akan diberi latihan dan bimbingan untuk membantu perkembangan pertuturan dan bahasa untuk anak mereka di rumah.

 

Soalan Lazim (FAQ)

 • Bolehkah Terapi ABA membantu menguruskan kelakuan berulang dan 'meltdowns' yang dialami oleh anak saya?
  • Terapi ABA dapat membantu dengan cara mengajar kemahiran pengganti dan mengurangkan kelakuan yang berulang melalui teknik penguatan positif.
 • Bagaimana Terapi ABA boleh disesuaikan mengikut keperluan dan gaya pembelajaran anak saya?
  • Terapi ABA direka untuk disesuaikan dengan keperluan individu. Terapis akan mengenal pasti cara terbaik untuk mengajar anak berdasarkan kebolehan dan minat mereka.
 • Bagaimana terapi sensori dapat membantu anak saya meningkatkan fokus dan perhatian mereka di sekolah atau di rumah?
  • Terapi sensori membantu anak memahami dan menguruskan rangsangan yang mereka terima, membantu mereka menumpukan perhatian pada tugas dan persekitaran yang berbeza.
 • Apakah tanda-tanda awal kelewatan pertuturan yang patut saya perhatikan?
  • Tanda-tanda awal kelewatan pertuturan termasuk ketiadaan perkataan pada usia yang dijangkakan, kesukaran dalam memahami arahan, atau kesukaran dalam menunjukkan minat terhadap perkataan.
 • Apakah aktiviti yang menyeronokkan dan menarik yang boleh saya lakukan di rumah untuk membantu anak saya berlatih kemahiran pertuturan dan bahasa mereka?
  • Lakukan aktiviti membaca bersama, main permainan berbicara, atau mengekalkan perbualan sehari-hari yang merangsang pertuturan dan bahasa anak.
 • Bagaimana pemulihan carakerja boleh membantu mereka meningkatkan kemahiran?
  • Pemulihan carakerjamembantu dengan latihan yang dirancang khusus untuk memperbaiki kemahiran motor halus, seperti aktiviti memegang pensel atau manipulasi objek kecil.
 • Saya suspek anak saya mempunyai masalah pembelajaran atau kelewatan dalam perkembangan mereka, bagaimanakah saya mendaftarkan anak saya menyertai terapi untuk anak autisme?
  • Sila hubungi kami untuk mendapatkan sokongan dan penilaian daripada pakar kami yang berpengalaman.
×
WhatsApp Book An Assessment!